zvíře art.nr. m4004

lev velký na soklu

hmotnost - 170 kg