auto vw art.nr.m8603

auto VW, sloužící jako květináč

výška - 25 cm

váha - 40 kg